Бизнис средби и семинари

Организирајте ги вашите конференции и
деловни состаноци

Нашиот удел во вашата успешна работа се должи на деталното планирање, организација и конзистентна имплементација на настани од разни видови. Целиот напор го насочуваме токму кон оваа цел, професионално задоволувајќи ги потребите на гостите.

Хотелот располага со голема сала за конференции, состаноци, деловни состаноци и семинари.

Конференциска сала со капацитет од 120 гости

Безжичен пристап до интернет (WiFi)

Конференциската сала е климатизирана

Конференциска сала е звучно изолирана

Аудио-визуелна опрема

Можност за симултан превод

Мени